Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

55 – Hoe blij ben jij? Kwaliteit van leven van kinderen met TOS in reguliere en speciale scholen.

1. Hoe blij ben jij? Kwaliteit van leven van kinderen met TOS in reguliere en speciale scholen.

2. Inleiding
Kinderen met (een vermoeden van) TOS hebben taalproblemen die ook invloed hebben op de bredere ontwikkeling. Dat kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven. In het project Taal in Zicht onderzoeken we relaties tussen ontwikkelingsdomeinen door kinderen 20 jaar lang te volgen in hun ontwikkeling. We brengen ook in kaart in welk type onderwijs kinderen zitten. In deze lezing focussen we op de ontwikkeling van kwaliteit van leven bij kinderen met TOS in de periode van 4 tot 9 jaar. We kijken daarnaast naar het mogelijke effect van het schooltraject van kinderen met TOS op deze ontwikkeling.

3. Inhoud
Ouders vulden vragenlijsten in over de kwaliteit van leven (KINDL) en het schooltype (regulier of speciaal (basis)onderwijs) van hun kind. We bekijken de ontwikkeling van de kwaliteit van leven van ongeveer 250 kinderen van groep 1 naar groep 5. Welke veranderingen zijn er in de kwaliteit van leven in deze periode en zijn er vroege voorspellers van deze ontwikkeling te vinden? In het tweede deel van de lezing bespreken we de schooltrajecten van onze groep kinderen met (een vermoeden van) TOS. Hoeveel kinderen blijven in het regulier en speciaal onderwijs en wie switchen er? We bespreken ook of er een relatie is tussen het schooltraject en de ontwikkeling op kwaliteit van leven. Graag gaan we met het publiek in gesprek over de betekenis van deze uitkomsten voor de zorg en voor regulier en speciaal onderwijs.

4. Toepasbaarheid
Deze lezing brengt kennis over de ontwikkeling van kwaliteit van leven van kinderen met TOS en wat daarop van invloed is. Met die kennis kunnen professionals in zorg en onderwijs voor kinderen met TOS mogelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven van kinderen met TOS.

5. Doelgroep
Alle professionals, geen voorkennis vereist.

6. Verbinding met thema
Meer zicht op de trajecten die kinderen met (een vermoeden van) TOS in onderwijs doorlopen en in de kwaliteit van leven van deze groep kinderen kan helpen om de samenwerking tussen professionals in zorg en zowel regulier als speciaal onderwijs te bevorderen.

Sprekers

Mélanie van Barreveld

Mélanie van Barreveld is in 2023 bij Kentalis begonnen als onderzoeker en startte in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen met haar promotieonderzoek binnen het project Taal in Zicht. In dit onderzoek kijkt ze naar de ontwikkeling van het sociaal-emotioneel functioneren en de kwaliteit van leven van kinderen met TOS. Mélanie rondde in 2022 de master General Linguistics (specialisatie Clinical Linguistics) aan de Universiteit van Amsterdam af.

n.t.b.

n.t.b.