Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

55. Masterclass TOS 0 – 5: Navigeren door TOS: school, professional & onderzoek

Tijdens deze Masterclass zijn er presentaties over:

AllesoverTOS.nl: nu ook voor professionals

Tijdens deze lezing informeren we de deelnemers hoe het deel voor professionals tot stand kwam en laten we de website zien. We vragen de deelnemers om feedback en ideeën. Is er informatie die nog gemist wordt? Hoe kunnen we de website bij professionals onder de aandacht brengen? Daarnaast blikken we vooruit naar de pagina voor mensen met TOS die vanaf 2025 ontwikkeld zal gaan worden.

Hoe blij ben jij? Kwaliteit van leven van kinderen met TOS in reguliere en speciale scholen.

Mélanie van Barreveld

Ouders vulden vragenlijsten in over de kwaliteit van leven (KINDL) en het schooltype (regulier of speciaal (basis)onderwijs) van hun kind. We bekijken de ontwikkeling van de kwaliteit van leven van ongeveer 250 kinderen van groep 1 naar groep 5. Welke veranderingen zijn er in de kwaliteit van leven in deze periode en zijn er vroege voorspellers van deze ontwikkeling te vinden? In het tweede deel van de lezing bespreken we de schooltrajecten van onze groep kinderen met (een vermoeden van) TOS. Hoeveel kinderen blijven in het regulier en speciaal onderwijs en wie switchen er? We bespreken ook of er een relatie is tussen het schooltraject en de ontwikkeling op kwaliteit van leven. Graag gaan we met het publiek in gesprek over de betekenis van deze uitkomsten voor de zorg en voor regulier en speciaal onderwijs.

De Schoolreis: Kinderen met een TOS naar school

Marijke Zoons

In deze lezing vertellen we meer over de uitstroom van kinderen met TOS vanuit de vroegbehandeling naar het onderwijs vanuit het project Taal in Zicht. Welke vormen van onderwijs worden gekozen en wanneer wordt nog logopedische begeleiding ingezet? Krijgen de kinderen ondersteuning in het onderwijs? Naar aanleiding van deze resultaten, zoomen we verder in op de overgang van de behandelgroep naar de basisschool. We presenteren De Schoolreis: een digitale routekaart voor ouders van kinderen met een TOS. Hierin krijgen ouders informatie over wat ze kunnen doen in de overgang naar school.

Sprekers

Marijke Zoons

Marijke Zoons is spraaktaalpatholoog bij Adelante Audiologie & Communicatie. Ze werkt binnen het audiologisch centrum en binnen de vroegbehandeling. Ze is betrokken bij meerdere Deelkrachtprojecten waaronder Taal in Zicht.

Mélanie van Barreveld

Mélanie van Barreveld is in 2023 bij Kentalis begonnen als onderzoeker en startte in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen met haar promotieonderzoek binnen het project Taal in Zicht. In dit onderzoek kijkt ze naar de ontwikkeling van het sociaal-emotioneel functioneren en de kwaliteit van leven van kinderen met TOS. Mélanie rondde in 2022 de master General Linguistics (specialisatie Clinical Linguistics) aan de Universiteit van Amsterdam af.

Annette Scheper

Annette Scheper is senior onderzoeker en psycholinguïst bij de Kentalis Academie en verbonden als onderzoeker aan het BSI van de Radboud Universiteit. Zij verricht onderzoek naar de kenmerken van TOS en de relatie tussen communicatie, taal en leren. Haar onderzoek richt zich ook op de doeltreffendheid van interventies voor kinderen met TOS. Verder is zij deelprogrammaprogrammaleider van het programma TOS (5-18 jaar) binnen Deelkracht (www.deelkracht.nl).