Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

56. – Een spraakcomputer bij kinderen met CMB: consensus over de samenwerking en begeleiding van hun communicatiepartners

1. Een spraakcomputer bij kinderen met CMB: consensus over de samenwerking en begeleiding van hun communicatiepartners

2. Inleiding
De mensen in het leven van een kind met Communicatief Meervoudige Beperkingen (CMB) hebben een cruciale rol in de taalverwerving en ontwikkeling van het kind. Hun kennis, vaardigheden en houding, en hun samenwerking is van belang om te zorgen dat het kind hiertoe de optimale kansen krijgt. Met behulp van technologische communicatiehulpmiddelen, zoals spraakcomputers, zijn veel kinderen met CMB in staat om zich verder te ontwikkelen. In de praktijk zijn er echter signalen dat hun communicatiepartners moeite hebben met het gebruik. De samenwerking en begeleiding hierin schiet vaak tekort. Deze masterclass gaat over het onderzoek dat is gedaan om kansen voor verbetering te identificeren. Discussie is nodig over de resultaten om tot consensus te komen over de aanpak om de samenwerking en begeleiding van communicatiepartners te verbeteren.

3. Inhoud
Een consensusmethode wordt gebruikt om meningen te verzamelen van de deelnemers en consensus te bereiken over het thema. Na een presentatie van resultaten uit onderzoek, maken deelnemers kennis met de ‘nominale groep techniek’. Bij deze gestructureerde techniek krijgt elke deelnemer de kans om diens mening te laten horen.

4. Toepasbaarheid
In de masterclass verzamelen de deelnemers hun ideeën over het thema van de lezing, om uiteindelijk tot consensus te komen over hoe het probleem moet worden aangepakt en wat daarbij prioriteiten zijn. Zij leren over de inhoud van het onderzoek en gaan actief aan de slag met de materie.

5. Doelgroep
Professionals en ervaringsdeskundigen die betrokken zijn bij één of meerdere personen met CMB.

6. Verbinding met thema
Consensus over de gezamenlijke werkwijze is van belang voor goede samenwerking. Of het nu gaat om de samenwerking rondom een individuele cliënt of leerling, of in een ondersteunend team. Deze masterclass introduceert hiervoor een werkwijze.

Locatie

Zaal 1

Sprekers

Peia Prawiro-Atmodjo – Puts

Peia Prawiro-Atmodjo - Puts is van origine spraak-taalpathologe met een verdieping in spraak- en taaltechnologie. Haar werk is gericht op de implementatie van technologie in de auditief-communicatieve sector en participatie van mensen met auditieve en/of communicatieve beperkingen. Ze werkt op dit moment aan projecten voor dove/slechthorende volwassenen, waaronder nieuwkomers, en aan haar promotieonderzoek over het gebruik van spraakcomputers bij kinderen met CMB.

Gerna Scholte

Gerna Scholte is logopediste en spraak-taalpathologe met een specialisatie in het gebruik van Ondersteunde Communicatie bij mensen met CMB en in het bijzonder bij mensen met het Rett-syndroom. Ze is een gecertificeerde PODD-trainer met een eigen praktijk. Daarnaast is zij sinds 2024 ook onderzoeker bij Stichting Milo.