Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

6 – Combi-lessen logopedie, NGT en kinderoefentherapie voor DSH leerlingen in de onderbouw van het gespecialiseerd onderwijs.

Inleiding
In de onderbouw van de Auris dr. M. Polanoschool in Rotterdam zitten DSH kinderen van 3-6 jaar. Alle leerlingen krijgen logopedische ondersteuning en NGT aanbod/lessen. Aan de school is een zelfstandig kinderoefentherapeut verbonden die leerlingen begeleiding biedt op het gebied van de grove en fijne motoriek. Voorheen werd de samenwerking tussen de logopedist en kinderoefentherapeut bij enkele leerlingen benut tijdens individuele behandelingen. Daarnaast bundelden zij hun krachten en kennis om wekelijks groepslessen te geven aan één specifieke praktijkgroep. Het effect van die combinatie was zeer positief. Wat met één groep begon, breidde zich uit tot combinatielessen voor de hele onderbouw, waarbij bewegen en taal (gesproken Nederlands en NGT) centraal staan.

Inhoud
Tijdens de parallelsessie willen we graag ons enthousiasme over de samenwerking tijdens deze combinatielessen met de deelnemers delen. We vertellen over de onderbouwing ervan en laten de opbouw en inhoud van de lessen zien. Tevens wordt duidelijk gemaakt wie welke rol heeft en hoe de samenwerking verloopt. Dat doen we onder andere door middel van videobeelden van de lessen.

Toepasbaarheid
Na het bijwonen van deze parallelsessie heb je kennis van de inhoud van de combinatielessen en ben je geïnspireerd hoe je zelf elementen hieruit kan gebruiken tijdens de taalactiviteiten in de klas of tijdens de logopedische begeleiding. Wellicht zet het je zelfs aan om op je eigen locatie iets soortgelijks op te zetten.

Doelgroep
Iedereen die werkt met jonge DSH kinderen op gespecialiseerde onderwijs- en zorglocaties. Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk.

Verbinding met thema
Deze combinatielessen zijn een mooi voorbeeld van een vorm van gelijktijdig samenwerken tussen verschillende disciplines binnen onderwijs aan jonge DSH kinderen. Samen hebben ze een gezamenlijk doel waarin iedereen toch ook duidelijk zijn eigen rol en taken heeft.

Sprekers

Manouk van Vliet

Manouk is logopedist op de Auris dr. M. Polanoschool in Rotterdam. Zij werkt daar reeds 3 jaar. Ze verzorgt de logopedische begeleiding in de peuter- en kleutergroepen. Naast haar werk op de Polanoschool werkt ze ook als logopedist op een TOS peuterbehandelgroep.

Lara Cox

Lara is leraar-ondersteuner Nederlands Gebarentaal op de Auris dr. M. Polanoschool in Rotterdam. Ze verzorgt de Nederlandse gebarenlessen in de kleutergroepen, de groepen 3, 4 en 5 en de praktijkgroepen 3/4 en 6/7. Ze werkt daar sinds maart 2023 en heeft daarvoor op verschillende werkplekken al bijna 25 jaar NGT aanbod/cursussen gegeven.