Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

8 – Wat werkt in de communicatieve groepsbehandeling van jonge kinderen met CMB

Inleiding
Voor kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) is communiceren niet vanzelfsprekend. Om dit te leren gaan jonge kinderen met CMB naar speciale behandelgroepen bij Kentalis of Milo. Echter, de grote diversiteit tussen kinderen met CMB maakt het lastiger om één interventie te gebruiken die bij iedereen goed aansluit. Professionals kiezen daarom zelf uit meerdere interventies wat past bij het kind. Om professionals hierbij te ondersteunen is in het Deelkrachtproject Werkzame Elementen onderzocht wat volgens professionals, ervaringsdeskundige ouders en wetenschappelijke literatuur de werkzame elementen zijn in de communicatieve behandeling van jonge kinderen (0 tot 7 jaar) met CMB. Met deze informatie maken we een praktisch toepasbaar product voor professionals en ouders met tips en informatie over wat helpt in de communicatieve behandeling van deze kinderen.

Inhoud
In deze minilezing presenteren we de resultaten van het onderzoek. Ook demonstreren we het praktische toepasbare product en vertellen we over het ontwikkelproces.

Toepasbaarheid
Tijdens de lezing leer je welke werkzame elementen in de communicatieve behandeling van jonge kinderen met CMB zowel evidence-based (vanuit de wetenschap) als practice-based (vanuit de professionals en ouders) zijn. Het product dat we demonstreren is binnenkort online toegankelijk (gepland eind 2024). Het product kan door professionals gebruikt worden om hun kennis op te frissen, maar kan ook meegegeven worden aan ouders.

Doelgroep
De doelgroep van deze lezing bestaat uit professionals die werken met kinderen met CMB. Voor nieuwkomers in de sector biedt deze lezing een helder overzicht van wat werkt in de communicatieve behandeling van jonge kinderen met CMB. Ervaren professionals krijgen inzicht in welke elementen wetenschappelijk onderbouwd zijn en/of aanbevolen worden door ouders en professionals.

Verbinding met thema
Het onderzoek sluit aan bij het thema samenwerken, omdat de resultaten een product zijn van de samenwerking tussen professionals, ouders en onderzoekers.

Sprekers

Lisette van der Heijden

Lisette van der Heijden werkt als onderzoeker bij de programmalijn CMB/DB van Kentalis. Lisette heeft de onderzoeksmaster language and communication sciences gevolgd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en past haar kennis over de taal- en communicatieve ontwikkeling toe in de projecten waaraan zij werkt.

Gerna Scholte

Gerna Scholte is in Nijmegen opgeleid tot Logopedist (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en Taal- Spraakpatholoog (Radboud Universiteit). Zij werkt o.a. als onderzoeker voor Stichting OOK-OC! en Stichting Milo om met betrekking tot Ondersteunde Communicatie een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk.