Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Alies Oostenbrug

Alies Oostenbrug is als ambulant begeleider en decaan verbonden aan het VierTaal College Amsterdam. Ze begeleidt voornamelijk leerlingen in het mbo en enkele in het vo en hbo. Daarnaast is Alies verbonden aan de volgende werkgroepen van Simea: AB vo/mbo, Aanpassingen Toetsen en Examens (ATE) en het Expertisenetwerk DSH.