Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Annet de Klerk

Annet de Klerk is verantwoordelijk voor het onderwijs en de ambulante begeleiding van dove en slechthorende leerlingen binnen Kentalis. Vanuit deze rol werkt zij intensief samen met de programmalijn DSH van de Kentalis Academie en is betrokken bij meerdere onderzoeks- en ontwikkelprojecten.