Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Daan Hermans

Daan Hermans is als cognitief psycholoog verbonden aan Kentalis en de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen vanuit een neuropsychologisch perspectief.