Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Eline Heppe

Dr. Eline Heppe werkt als senior onderzoeker bij de Academie van Koninklijke Kentalis en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoeken richten zich op mensen met een beperking in horen én zien (doofblindheid) en hun families, doven en slechthorenden en mensen met een visuele beperking. Binnen Deelkracht vervult Eline de rol van deelprogrammaleider van het deelprogramma een beperking in horen én zien (doofblindheid). Als onderdeel hiervan is Eline projectleider van o.a. het project Gezinsgerichte Behandeling Usher.