Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Elisa Langen- van Leijenhorst

Elisa ondersteunt in en rond Nijmegen als ambulant begeleider DSH leerlingen en hun leerkrachten binnen het regulier onderwijs. Daarnaast werkt ze als kennis- en onderwijsontwikkelaar en onderzoeker voor de Kentalis Academie en Deelkracht.