Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Emma Vaillant

Emma Vaillant is senior onderzoeker bij de programmalijn communicatief meervoudige beperkingen (CMB) en beperkingen in horen én zien (doofblindheid, DB) van Kentalis. Emma is logopedist en taal- en spraakpatholoog, en heeft ervaring in zowel de logopedische behandeling als wetenschappelijk onderzoek bij mensen met CMB.