Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Erwin Baas

Erwin Baas werkt als klinisch fysicus audioloog bij Kentalis AC Eindhoven, hij vervult ook de rol van schoolaudioloog voor de Taalbrug. Hij is voorzitter van het Simea team Schoolaudiologie.