Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Ester van Roosendaal

Ester van Roosendaal, werkzaam als psycholoog NIP op het audiologisch centrum van Auris in Rotterdam sinds 2008. Op het AC ziet zij slechthorende kinderen en jongeren voor diagnostiek. In 2021 heeft zij samen met Agnes Doorduin de SH-poli opgericht waar zij de behandelco├Ârdinator van is. Ester is zelf slechthorend. Dit kan voor kinderen en jongeren drempelverlagend werken in de psycho-educatie.