Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Evelien Dirks

Evelien Dirks is ontwikkelingspsychologe en werkt als programmaleider DSH bij de NSDSK. Evelien is tevens deelprogrammaleider DSH 0-5 binnen Deelkracht. In haar projecten doet Evelien onderzoek naar de ontwikkeling van jonge dove en slechthorende kinderen veelal binnen de context van de ouder-kindinteractie. Daarnaast ontwikkelt zij producten om deze ontwikkeling te stimuleren.