Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Iris Duinmeijer

Iris Duinmeijer is programmaleider TOS bij de NSDSK. Ze is taalkundige en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar grammaticale problemen bij kinderen en jongeren met TOS. Haar huidige onderzoek richt zich op de ontwikkeling en behandeling van jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS.