Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Jorien Luijkx

Dr. Jorien Luijkx is orthopedagoog en werkzaam als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid orthopedagogiek. Haar expertise ligt o.a. op het gebied van het bevorderen van de samenwerking tussen ouders van kinderen met een intensieve en complexe ondersteuningsbehoefte en professionals. Ook is zij ervaringsdeskundige ouder, omdat zij een zoon heeft met een vermoeden van TOS en SOD die naar het cluster 2 onderwijs gaat.