Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Lisanne Geurts

Lisanne Geurts werkt als logopedist en onderzoeker bij Auris. Als logopedist is zij werkzaam op een behandelgroep voor peuters met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Daarnaast is zij als onderzoeker betrokken bij diverse projecten die zich richten op de zorg voor deze doelgroep.