Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Margriet Zuidhof

Margriet Zuidhof werkt als ambulant dienstverlener en spraaktaaldeskundige in regio Noord-West bij Auris. Hiervoor was zij werkzaam binnen de projectgroep Peuterpraat waar materialen, scholing en beleid wordt ontwikkeld gericht op de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Zij maakt deel uit van de werkgroep van project Auris Taalexpress.