Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Marijke Zoons

Marijke Zoons is spraaktaalpatholoog bij Adelante Audiologie & Communicatie. Ze werkt binnen het audiologisch centrum en binnen de vroegbehandeling. Ze is betrokken bij meerdere Deelkrachtprojecten waaronder Taal in Zicht.