Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Marjolein Meester

Marjolein Meester is Senior Beleidsadviseur bij de NSDSK en projectleider van het STAP. Zij is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het STAP. Momenteel is zij als projectleider betrokken bij de diverse pilots op het STAP. Ook onderhoudt zij contacten met de eerstelijns logopedisten en de betrokken docenten en studenten van de Hogeschool Utrecht.