Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Nadine de Rue

Nadine de Rue is senior onderzoeker bij Kentalis. Zij werkt als projectleider en onderzoeker aan allerlei Deelkrachtprojecten binnen de doelgroep DSH 0-5 jaar en 5-18 jaar, zoals Tolkinzet op school. Nadine is cognitief neurowetenschapper en taal- en spraakpatholoog. Zij is gepromoveerd in de neurolinguïstiek.