Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Nienke Daum

Nienke Daum is ambulant begeleider bij Kentalis Ambulante Dienst in Utrecht. Zij begeleidt dove en slechthorende jongeren in het VO en MBO. Een deel van haar tijd besteedt zij aan het ontwikkelen en verspreiden van expertise over onderwijs en begeleiding aan DSH jongeren, o.a. door bijdragen aan de Kentalis AD DSH expertisegroep en aan het Simea Expertisenetwerk.