Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Nikki Smit

Nikki Smit is een orthopedagoog en werkt bij de NSDSK als junior onderzoeker. Met een achtergrond in de psychobiologie focust haar huidige onderzoek zich op ouder-kind interactie bij jonge dove en slechthorende kinderen en ouder en kind factoren die hierbij betrokken zijn.