Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Peia Prawiro-Atmodjo – Puts

Peia Prawiro-Atmodjo – Puts is van origine spraak-taalpathologe met een verdieping in spraak- en taaltechnologie. Haar werk is gericht op de implementatie van technologie in de auditief-communicatieve sector en participatie van mensen met auditieve en/of communicatieve beperkingen. Ze werkt op dit moment aan projecten voor dove/slechthorende volwassenen, waaronder nieuwkomers, en aan haar promotieonderzoek over het gebruik van spraakcomputers bij kinderen met CMB.