Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Saskia Damen

Saskia Damen is hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze bekleedt de door Koninklijke Kentalis ingestelde bijzondere leerstoel 'Ontwikkeling en leren van mensen met een communicatief meervoudige beperking en mensen met aangeboren en vroeg verworven doofblindheid'. Ze is ook senior onderzoeker bij de Academie van Koninklijke Kentalis en voorzitter van het Deafblind International Communication Network.