Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Sonja van de Molengraft

Sonja van de Molengraft, MSc, is als onderzoeker verbonden aan Koninklijke Kentalis en de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds januari 2023 is ze toegewijd aan haar promotieonderzoek. Haar promotieonderzoek vindt plaats binnen het project Gezinsgerichte Behandeling Usher. Hierbij wordt o.a. de Zelfdeterminatie Theorie als theoretisch kader gehanteerd, met de focus op het bevorderen van autonomie-ondersteunend handelen in diverse contexten.