Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Stefanie Wopereis

Stefanie Wopereis is logopedist en heeft onder andere gewerkt in de vrije vestiging, het SBO en het cluster 2 onderwijs. Om zich meer te kunnen richten op het systeem om de kinderen heen heeft ze de overstap gemaakt naar Auris onderwijs en werkt ze nu als spraaktaaldeskundige bij de ambulante dient Haarlem, waar de aanpak voor kinderen met ernstige spraakproblematiek al vanaf 2018 wordt ingezet.