Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Willemien Ebels

Taalkundige en ooit leidinggevende in het Hoger Onderwijs, ik wilde de wereld verkennen.
Totdat de zorg mijn gezin binnen kwam en nooit meer wegging.
De wereld is voor een gezin dat leeft met levenslange en levensbrede zorg heel klein.
Er zijn ook nog werelden in te verkennen en dat is wat ik doen, als schrijfster en columnist, medeoprichter van Lotje en co, grondlegger van Waarachtig Ontmoeten en sparringpartners bij diverse initiatieven van VWS.