Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Hoofdlezing Sophie van der Spek

Samenwerken als kunst: van samen werken naar samenspel

Hoe kijk jij naar samenwerken? Sophie van der Spek (Common Eye) kijkt vanuit een samenwerkingsbril met ons mee. Een interactieve lezing over herkenbare situaties in samenwerkingen, frustraties, flow en de waarde van elkaar blijven vinden. Zeker als het gaat om samenwerken over de grenzen van organisaties en domeinen heen. Rode draad in haar verhaal zijn vijf condities waar je niet zonder kunt om samenwerken leuker en makkelijker te maken.

Over Sophie van der Spek

Sophie is adviseur bij Common Eye, een adviesbureau gericht op samenwerking tussen organisaties. Zij is in haar werk altijd gericht op de impact van een samenwerking: waarom doen we dit en wat levert dit op voor de eindgebruiker / cliënt / inwoner? Daarbij haalt zij inspiratie uit haar achtergrond in de muziek en leunt zij op haar ervaring als strategisch adviseur in het brede sociaal domein. Sophie brengt als procesbegeleider graag ‘the whole system in the room’ om vanuit alle perspectieven naar een vraagstuk te kunnen kijken en tot gedragen resultaten te komen. Zij begeleidt teams, organisaties en samenwerkingsverbanden om elkaar beter te benutten en samen meer te kunnen bereiken. Met haar toegankelijke en vraaggerichte stijl zoekt zij steeds naar de ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zij prikkelt graag vanuit theoretische concepten en de eigen ervaringen van mensen om tot samenspel en flow in de samenwerking te komen.